|

Zásady ochrany osobných údajov

Registráciou, prihlásením sa na portáli alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti Marketing Web Management, s.r.o. so sídlom Kláštorská 40, 949 01 Nitra, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra pod zn. Sro, vložka číslo:  16622/N, IČO: 35934719  (ďalej len ako "Správca" či "Správca osobných údajov") využívať Vaše osobné údaje. Táto stránka má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom je u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.


Aké informácie o Vás zhromažďujeme?

Pokiaľ nie ste registrovaná/ý a prihlásená/ý do svojho konta, používate nevesta.sk anonymne a okrem IP adresy a cookies nespracúvame žiadne Vaše údaje. O oboch sa môžete dočítať nižšie. Pokiaľ ste zaregistrovaná/ý, spracúvame len tie údaje, ktoré nám odovzdáte pri registrácii, prihlásení alebo pri účasti v súťaži. Tieto údaje môžu obsahovať aj osobné údaje ako je emailová adresa, heslo, meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo. Pre potreby zlepšovania nášho obsahu, ponuky a funkcií stránky si môžeme ukladať informácie o pohybe návštevníkov na stránke. Tieto údaje môžeme uchovávať na našom serveri, resp. na zabezpečenom externom serveri zmluvného partnera a časť týchto anonymných dát spracovávame na serveroch Google Analytics. Neuchovávame žiadne citlivé údaje.


Kto má k Vašim údajom prístup?

Okrem zamestnancov a preverených subdodávateľov pracujúcich pre Marketing Web Management, s.r.o. k Vašim údajom nemá prístup nikto. Údaje nikdy neopúšťajú náš server (s výnimkou zálohovania na zabezpečený externý server). Údaje poskytujeme tretím stranám, len ak je to nevyhnutné pre naplnenie účelu služby, ktorú Vám nevesta.sk poskytuje. Konkrétne je to len v prípade výhry v súťaži, kedy po Vašej účasti a výhre v súťaži na nevesta.sk poskytneme Vaše kontaktné údaje sponzorovi súťaže, ktorý Vám zabezpečí doručenie výhry. Údaje musíme poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní, pokiaľ nás na to písomne (s adekvátnym odôvodnením) vyzvú. Údaje sú "fyzicky" uložené na serveri spoločnosti dFlex Nitra spol. s r.o.


Aké používame cookies a načo?

Cookies sú malé textové súbory, v ktorých si rôzne webové stránky ukladajú rôzne informácie potrebné k správnemu zobrazeniu stránok. Cookies sú uložené v prehliadači užívateľa a prehliadač zabezpečuje, že ich môže čítať len stránka, ktorá ich vytvorila a nikto iný. Používame cookies na to, aby užívatelia zostali prihlásení  niekoľko údajov pre analytiku návštevnosti. 

V cookies neukladáme žiadne citlivé ani osobné údaje, rovnako tak ani služba Google Analytics, ktorá používa cookies na anonymnú analýzu prístupov na stránku.

 

Čo je IP adresa a čo s ňou robíme?

IP adresa je zjednodušene unikátna adresa zariadenia, cez ktoré sa pripájate na internet. Vďaka tejto adrese vie náš server komunikovať s Vašim prehliadačom a zobraziť Vám stránku nevesta.sk. Na báze IP adries funguje Internet, ako ho poznáme. Táto adresa sa musí posielať s každou požiadavkou na server a server ju ukladá do logov (záznamov), ktoré sa archivujú 30 dní kvôli analytike. IP adresa je považovaná za osobný údaj, pretože je teoreticky možné zistiť vlastníka zariadenia, ktoré malo danú IP adresu v danom čase. Toto je možné len s kooperáciou s poskytovateľom internetového pripojenia, ktorý na to potrebuje súdny príkaz alebo žiadosť od orgánu činného v trestnom konaní. My Vás teda z IP adresy identifikovať nedokážeme, môže to spraviť len Tvoj poskytovateľ pripojenia len na základe adekvátnej žiadosti od polície.

Koho môžem kontaktovať ak mám požiadavku / sťažnosť?

Ak máte otázky, žiadosť alebo sťažnosť, kontaktujte nás na info@mwm.sk a ozveme sa Vám čo najskôr.Aké práva Vám dáva GDPR a ako ich u nás využiť

Ak už spoločnosť Marketing Web Management, s.r.o. (ďalej ako „Správca“ alebo „Spoločnosť“) spracúva Vaše osobné údaje, v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:Právo požadovať od prístup k Vašim osobným údajov

Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie uvedené v čl. 15 GDPR (napr. prečo spracúvame vaše osobné údaje, kategórie osobných údajov, po akú dobu sú Vaše osobné údaje uchovávané).


Právo na opravu osobných údajov

Na základe Vašej žiadosti spoločnosť Marketing Web Management, s.r.o. bez zbytočného odkladu opraví Vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní Vaše neúplné osobné údaje.


Právo na vymazanie vašich osobných údajov 

Máte právo dosiahnuť, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, a Správca je povinný vymazať osobné údaje v prípadoch ak,

(i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, 

(ii) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), 

(iii) namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, 

(iv) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 

(v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR


Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných
údajov

Máte právo, aby spoločnosť Marketing Web Management, s.r.o.  obmedzila spracúvanie, ak nastane jeden z

prípadov: 

(i) napadnete správnosť osobných údajov, 

(ii) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, 

(iii) Správca už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely

spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, 

(iv) namietali ste voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov potrvá do overenia, či oprávnené dôvody agentúry prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.


Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných
údajov

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej

konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Správca nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 


Právo na prenos osobných údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Marketing Web Management, s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môžete uplatniť len, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na vašom súhlase alebo je

spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.


Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)

V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov, máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu info@mwm.sk takto spracovávané osobné údaje vymazali. Uvedené však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, ak bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.


Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na nás mailom na info@mwm.sk. Máte, samozrejme, právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.


Vyhľadávanie

utorok, 23. júla 2024
meniny má Oľga

Prihlásenie

Meno
Heslo
 
Prihlás sa
Zabudol som heslo >>  
  • iconhttps://www.google.com/accounts/o8/id
  • iconhttps://graph.facebook.com/oauth
  • iconhttp://username.blogspot.com/
  • iconhttp://www.flickr.com/services/oauth

nevesta.sk - všetko, čo nevesta potrebuje, je teraz na webe ® je registrovaná ochranná známka • ISSN 1338-1245 • Copyright © 2008-2021 •
Prevádzkovateľ portálu: Marketing Web Management, s.r.o. Všetky práva vyhradené • Developed by ©WEBASE • Obsah portálu nevesta.sk je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie, a/alebo ďalšie sprístupnenie obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchadzajúceho súhlasu zakázané • Všeobecné pravidlá portálu
Ako sa zúčastniť Foto dňa?Ako sa pridať na Handmade svadba?Ako sa pridať na Vizáž dňa?