Najkrajšie citáty o láske z Biblie

Láska je tým najkrajším darom, ktorý môžeme dať jeden druhému. O láske existuje nespočetné množstvo krásnych citátov a myšlienok, no tie z Biblie majú svoju nespochybniteľnú hĺbku a láska je v nej povýšená na najvyššie prikázanie. Nech teda biblické citáty potešia vaše srdce i myseľ!
titulka

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.(1 Kor 13,4-5)

„Nech sa všetko medzi vami deje v láske.“ (1 Kor 16,14)

„Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!“ (Kol 3,14)

„Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! 
Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, 
napíš ich na tabuľu svojho srdca! 
Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.“ (Prísl 3,3-4)

„A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 4,16)

„So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.“ (Ef 4,2)

„My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ (1 Jn 4,19)


3


„A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.“ (Kor 13,2)

„Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ (Jn 15,12)

„Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.“ (Rim 12,10)

„Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.“ (Rim 13,8)

„V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.“ (1 Jn 4,18)

„Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.“ (1 Jn 4,8)

„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.“ (1 Kor 13,1)

„Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.“ (1 Pt 3,10-11)

„A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.“ (1 Kor 13,3)

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.“ (Jn 13,34)

„Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba.“ (Ef 5,28)


1


A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“ (1 Kor 13,13)

„Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.“ (Rim 12,9)


„Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery.“ (Tim 1,5)

„Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.“ (Lk 6,32)

„Pretože si v mojich očiach vzácny, drahý, milujem ťa, ľudí dám namiesto teba a národy za tvoj život.“ (Iz 43,4)

„Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6,21)

„Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.“ (Ef  4,2-3)

„Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!“ (Kol 3,14)

„Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ (Mk 10,9)

„Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje rameno! Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa – to ohňa plápoly, jej plamene, to Jahveho je žiar. Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo ním.“ (Pies 8,6-7)

„Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.“ (Prís 31,10)2

Určite neprehliadnite ani:

Krásne myšlienky o láske
Krásne myšlienky o láske II.


Foto:
pixabay.com

Zdroj textu:
Sväté písmo (Nový zákon). 1 vyd. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1986. 776 s. Bez ISBN.
Katarína Mikulcová  | 2.8.2018, 17:00